Patiënt1

MKB & Technofonds Flevoland - Patiënt1

Patiënt1 BV is een maatschappelijke onderneming met als doelstelling mensen met een chronische aandoening te helpen om de regie over hun zorg in eigen handen te nemen en zelf kwaliteit van leven, geluk en welzijn te realiseren. Onder de naam Patiënt1 is een uniek platform gecreëerd voor chronisch zieken, op zoek naar relevante informatie en integrale oplossingen op medisch en niet-medisch gebied.

Tot de diensten en ondersteunende taken van Patiënt1 behoren: beheer van een eigen medisch- en zorgdossier, beheer van het Persoonsgebonden Budget, financiële dienstverlening (levensverzekeringen en hypotheken), hulp bij reïntegratietrajecten, juridische ondersteuning (arbeidsconflicten) en assistentie bij het benutten van zorgvoorzieningen en subsidieregelingen.

Patiënt1 werkt samen met huisartsenverenigingen, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, (mantel)zorginstellingen, gemeentes, UWV, maatschappelijke instellingen en geselecteerde commerciële partners. Patiënt1 is gevestigd in Almere.

http://www.patient1.nl
Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner