Participatie in de praktijk

MKB & Technofonds Flevoland - Participatie

Wanneer alle documenten voor de participatie formeel getekend zijn, is MKB Fonds Flevoland of Technofonds Flevoland aandeelhouder geworden in uw bedrijf. Daardoor is het fonds betrokken bij uw onderneming. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren ingevuld worden.

Namens het fonds kan een commissaris voor uw bedrijf worden voorgedragen, die toezicht houdt op de bedrijfsvoering. Indien het fonds geen commissaris heeft aangesteld voor uw bedrijf, dan zal de fondsmanager uw bedrijf tenminste 1x per kwartaal bezoeken en zonodig vaker.

In contracten zal zijn vastgelegd dat bij belangrijke bedrijfsbeslissingen u uw aandeelhouders moet raadplegen of zelfs om toestemming of goedkeuring moet vragen. Daarom wordt van u verwacht dat u geregeld (één tot vier keer per jaar) een aandeelhoudersvergadering belegt.
Het fonds zal verder van u verlangen dat u maandelijks een update geeft van het reilen en zeilen van uw onderneming. Dat betekent dat u ook regelmatig inzicht moet geven in de financiën van het bedrijf en dat u uw jaarrekening en begroting op tijd gereed moet hebben.

Over de door het fonds verstrekte geldlening dient, net als bij de bank, rente betaald te worden. Deze rente wordt per kwartaal, achteraf in rekening gebracht. Bij de start van de participatie wordt het verschuldigde rentebedrag voor het eerste jaar ingehouden op de uitbetaling van de lening. Dit geeft uw bedrijf de gelegenheid het eerste jaar volop te groeien, zonder extra maandelijkse lasten. Na verloop van tijd is ook elk kwartaal een overeengekomen aflossingsbedrag verschuldigd. Gebruikelijke aflossingstermijn is 20 kwartalen.

Lettergrootte Groter Kleiner