Nieuwe collega MKB & Technofonds Flevoland

Met ingang van maandag 4 september hebben wij er een collega bij. Ger de Bruin, een zeer ervaren investment manager en ondernemer, komt ons team voor twee dagen per week versterken in de functie van investment manager. Dit als gevolg van het tijdelijk uitvallen van onze directeur participaties Gert Bulthuis. 

Ger stelt zichzelf graag nader voor:
De rode draad in mijn werk is het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen, met een voorliefde voor nieuwe technologie. Al bijna 25 jaar ben ik actief als manager van investeringsfondsen voor vroegefase financiering, waaronder BioPartner Start-up Ventures. Daarnaast ben ik onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van science- en technologieparken en het opzetten van de octrooiportefeuille van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2009 richt ik mij tevens op het ontwerpen en bouwen van grootschalige geothermie-installaties, voor het winnen van diepe aardwarmte ten behoeve van warmtenetwerken en de glastuinbouw. Dit is gewoon ondernemen en vormt hiermee een mooie afwisseling met het werk als fondsmanager. Meer informatie is te vinden op mijn LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/in/gerdebruin/

Wij wensen Ger een plezierige tijd bij ons toe. 

Lettergrootte Groter Kleiner