Kabinet en regio's stellen ruim 50 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Het kabinet en de regio's stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Gezamenlijke instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Aanmelden start op 19 mei

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. U kunt ineLoket een aanvraag klaarzetten. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf - als penvoerder van de aanvraag - is gevestigd. Via de loketwijzer vindt u waar u uw aanvraag moet indienen.

Eerst regionaal, dan landelijk

Heeft u nog geen E-herkenningsmiddel om in te loggen via het eLoket? Download alvast de handleiding hoe u dit kunt doen. R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens het tenderprincipe, vanaf 1 respectievelijk 15 september afgehandeld, alle overige instrumenten binnen de MIT op volgorde van binnenkomst (first come, first served) vanaf 19 mei. Wacht voor deze instrumenten niet te lang met het indienen van uw aanvraag.

Ondernemers dienen altijd het stroomschema te volgen. Zij dienen in principe  hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Een ondernemer komt vanzelf terecht bij het landelijke vangnet als:

  • er in de regio voor zijn/haar topsector geen openstelling is;
  • het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers).

 

 

 

 

 

Lettergrootte Groter Kleiner