DTC breidt uit met tweede ultra moderne productiefaciliteit

MKB & Technofonds Flevoland - DTC

De aandeelhouders in Dutch Thermoplastic Components (DTC), directeur/ aandeelhouder David Manten, Pitteloo Capital BV en Technofonds Flevoland BV, hebben nieuwe financieringen verstrekt om de productiefaciliteiten van DTC uit te breiden. Op de Creative Campus te Almere zal DTC een tweede productiehal, met bijbehorende kantoor- en kantinefaciliteiten, betrekken en inrichten met diverse nieuwe machines.

Ultra moderne productiefaciliteit

DTC produceert composiet onderdelen voor diverse klanten in de luchtvaartindustrie, waaronder Airbus en Boeing. Met deze uitbreiding wordt er een ultra moderne productiefaciliteit voor de vliegtuigindustrie gerealiseerd. Dit is nodig om de huidige groei en de uitbreiding in de komende jaren aan te kunnen.

Toename werkgelegenheid

De werkgelegenheid is in korte tijd gestegen van 7 fte in 2009 naar bijna 60 fte in 2015 en zal in de komende jaren nog fors toe gaan nemen.  

Investeerders aan het woord

David Manten:“In Pitteloo Capital BV en Technofonds Flevoland BV hebben wij goede regionale partners gevonden die DTC de afgelopen jaren altijd ondersteund hebben, ook in tijden dat DTC nog een relatief bescheiden speler was in de luchtvaartindustrie.”

Meine Breemhaar, directeur Pitteloo Capital BV en eigenaar Creative Campus: “Het vertrouwen dat wij altijd gehad hebben in DTC en haar directie is meer dan uitgekomen. Wij hebben de tweede hal gelukkig altijd beschikbaar gehouden voor DTC. Een terechte beslissing, nu blijkt dat al na enkele jaren de groei dermate groot is dat de uitbreiding nodig is.”

René Krijger, directeur Technofonds Flevoland BV: “Wij zijn zeer content dat wij DTC als deelneming in onze portefeuille hebben. Een sterk groeiend innovatief bedrijf, met gerenommeerde klanten. Een prachtig bedrijf voor Flevoland.”

Over Dutch Thermoplastic Components BV

DTC is een producent van kleine constructiedelen voor de vliegtuigindustrie en heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van thermoplastische composieten.

Directeur en grootaandeelhouder ir. David Manten heeft DTC in 1999 opgericht. De kern van de gebruikte productietechniek, het persvormen van thermoplastisch composiet [thermoplast], is aanvankelijk ontwikkeld aan de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft en is later in eigen beheer verder ontwikkeld.

Over Technofonds Flevoland BV

Technofonds Flevoland BV uit Lelystad wordt onder andere ondersteund met EU-geld en stimuleert werkgelegenheid en innovatie in Flevoland door het verstrekken van risicodragend kapitaal aan veel­belovende (door-)startende onder­nemingen in deze regio. Technofonds richt zich primair op technostarters en bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken.

Over Pitteloo Capital BV

Pitteloo Capital  BV uit Almere is een investeringsmaatschappij met focus op Flevolandse innovatieve bedrijven. Pitteloo heeft door verstrekking van leningen en aandelenkapitaal tientallen ondernemers de kans gegeven te starten of door te groeien met hun bedrijven.  

 

 

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner