HidashHi levert innovatieve technologie voor MIJNvitaliteit

De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staat onder druk. De overheid en zorgverzekeraars sturen daarom aan op de inzet van E-Health. MIJNvitaliteit loopt op het gebied van fysiotherapie hierop vooruit.

De gezondheidszorg staat op zijn kop
De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staat voor grote aanpassingsuitdagingen in de komende jaren. Echte verandering vraagt fundamentele wijzigingen en eHealth wordt stelselmatig aangeduid als dé oplossingsrichting met zeer veel potentie. Ook de technologie is beschikbaar, maar tot nu toe ontbreken echter verantwoorde eConsult-toepassingen voor het primaire zorgproces. MIJNvitaliteit gaat dit veranderen. Om te beginnen in Nederland. Vitaal zijn en blijven bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van ons leven. Soms is daarbij professionele begeleiding en advies noodzakelijk. MIJNvitaliteit biedt een 100% verantwoorde e-consult toepassing aan voor de klant met een zorgaanbieder. Op deze gebruiksvriendelijke manier kan een klant kwalitatief goede zorg inkopen tegen een lage prijs, waar en wanneer de consument dat wil, 24/7 in een beveiligde online spreekkamer.

24/7 contact in een beveiligde online spreekkamer
“Je kunt nu via internet vanaf je werkplek maar ook thuis vanaf de bank zelf fysiotherapie plannen bij je eigen fysiotherapeut en op die manier een advies krijgen. Daardoor hoef je niet onnodig reistijd te verspillen. Dus je kunt efficiënter werken, langer blijven werken maar toch je zorg inwinnen waar en wanneer je dat zelf wilt.” zegt Ronald Dols, CEO en Founder van MIJNvitaliteit.

De fysiotherapie omarmt deze vorm van zorg waaronder Rolf Groen, specialist in nekklachten.
“Zo’n 20% van de bevolking heeft last van nekklachten. Vaak is een behandeling niet nodig voor nekklachten. In eerste instantie kun je volstaan met het geven van adviezen aan de klant ten aanzien van de slaaphouding, zithouding of werkhouding. Hoe je met je nek moet omgaan en wat simpele oefeningen om thuis te doen. Je merkt dat je door een videoconsult meer kunt bieden dan hetgeen je fysiek in een praktijk biedt. Je verplaatst je therapie naar de huiskamer en naar de werkkamer. Niet iedereen heeft altijd tijd om naar een fysiotherapeut te gaan. Veel patiënten lopen door met nekklachten. Rolf verteld dat het geven van advies via een videoconsult niet alleen drempelverlagend maar ook tijdbesparend werkt. Kortom, je kunt veel meer klanten helpen dan voorheen” aldus Rolf Groen, eigenaar van OCA Amsterdam-Zuid / Revanu. 

Privacy en veiligheid
Privacy is een gevoelig onderwerp. Zeker als het gaat om patiëntgegevens. 
“Veiligheid is voor ons heel belangrijk. Wij als BIG-geregistreerde zorgaanbieders moeten een veilige verbinding creëren met de klant en daarnaast ook een veilige opslag van de patiëntengegevens garanderen. Dit maakt ook dat de Nederlandse zorgautoriteiten zeggen, dit is een product waarmee je op dit moment in de zorg ook kunt werken” aldus Mark Engelman, CEO en Founder MIJNvitaliteit. 

De veilige videoverbinding is mogelijk door de innovatieve technologie van HidashHi.
De mogelijkheden hiermee zijn eindeloos. “Naast fysiotherapie kun je ook denken aan andere zorgverleners, ziekenhuizen, huisartsen, logopedie, psychologische hulp. Eigenlijk overal waar je niet fysiek in één ruimte hoeft te zijn kun je onze oplossing gebruiken. Onze oplossing is heel eenvoudig te integreren voor de zorgverlener en als gebruiker heb je in één klik een verbinding met die zorgverlener en je hoeft niets te downloaden, niks te installeren” vertelt Micha Koopmans, CEO bij HidashHi. 

Over MIJNvitaliteit 
Met onze ruime persoonlijke ervaring in de zorgmarkt en onze strategische samenwerking met toonaangevende technologie-partners en marktpartijen hebben wij een 100% verantwoorde e-consult toepassing gecreëerd die zorgaanbieders, werkgevers en consumenten gemakkelijk kunnen inpassen in hun zorgprocessen. 

Wij zijn ondernemers, met beiden een achtergrond in de zorg, die jaren opgedane ervaringen inzetten om verandering in de zorg vorm te geven. Wij kennen de behoeftes van zowel de zorgaanbieders als ook van de markt (consument, werkgever en verzekeraar). Wij zien de ontwikkelingen binnen e-health en de daarop aansluitende behoefte van de consument, zorgaanbieder, overheid en verzekeraars als een uitdaging om binnen de zorg een nieuwe toepassing toe te voegen in de vorm van eConsult via een 100% verantwoorde video verbinding.

Betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg zijn onze drijfveren in de komende jaren. Echt veranderen vraagt ons inziens een fundamentele wijzigingen en daarin wordt eHealth realistisch gezien als dé oplossingsrichting met zeer veel potentie. Dit bewustzijn is onze drijfveer om te komen tot MIJNvitaliteit.

 • De 100% verantwoorde eConsult-toepassing van MIJNvitaliteit geeft de consument de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen in zijn eigen primaire zorgproces. Daarmee sluit MIJNVitaliteit aan bij de beleidskaders van de nationale overheid en de Europese Unie.

 • MIJNvitaliteit levert een 100% verantwoorde eConsult-toepassing in het primaire zorgproces tussen zorgaanbieder en consument.

 • MIJNvitaliteit is maatschappelijk verantwoord. MIJNvitaliteit is een eConsult-toepassing die naadloos aansluit bij de maatschappelijke trends en beleidskaders om de eigen verantwoordelijkheid van burgers te vergroten. 

 • MIJNvitaliteit levert een verantwoorde besparing voor de verzekeraar. MIJNvitaliteit sluit naadloos aan op kostenfocus van de verzekeraars. De protocol gestuurde eConsult- toepassing bespaart aantoonbaar tijd en kosten in de zorg: minder behandelingen, kortere behandeltijd, hoger rendement. 

 • MIJNvitaliteit biedt een verantwoorde keuze voor de consument/werknemer. De gebruikersvriendelijke en laagdrempelige eConsult-toepassing is gemaakt om ‘anytime, anyplace and anywhere’ toegang te geven tot de gewenste zorg via een beveiligde webcam-verbinding. MIJNvitaliteit sluit naadloos aan op de gezondheids- en privacy beleving van de consument. Tijdens het eConsult krijgt de consument naast verantwoord advies ook de mogelijkheid om te kiezen voor therapeutische begeleiding in de thuis- of werkomgeving. Waar nodig en/of noodzakelijk vindt direct doorverwijzing plaats. De toepassing garandeert bovendien een veilige ICT-omgeving tussen consument en zorgaanbieder. 

 • MIJNvitaliteit is een verantwoorde investering voor de zorgaanbieder. MIJNvitaliteit sluit naadloos aan bij het kwaliteits- en winststreven van zorgaanbieders. Het eConsult geeft de ondernemende zorgaanbieder de mogelijkheid om op verantwoorde wijze (met behoud van kwaliteit) door procesoptimalisatie (registratie, administratie, facturatie) zijn diensten efficiënter te verlenen. Hij krijgt de kans op meer omzet in de bestaande dienstverlening en nieuwe omzet door additionele diensten. 

 • MIJNvitaliteit wordt wetenschappelijk verantwoord. MIJNvitaliteit sluit naadloos aan bij de focus op doelmatigheid in de zorg. Door de kennisintensieve samenwerking met de Universiteit Maastricht / Zuyd Hogeschool wordt MIJNvitaliteit een gevalideerde eHealth-toepassing voor het zorgproces. 

 • Onze beveiligde spreekkamer voldoet aan de hoogste eisen van het Ministerie van VWS op het gebied van veiligheid bij eHealth.

 • E-health toepassingen moeten meer nog dan in andere branches (retail, vervoer, recreatie, sport) de privacy van gebruikers garanderen. 

 • Het platform is zo transparant dat de consument altijd inzicht heeft in zijn eigen beveiligde dossier  en de status van het verloop van zijn therapie.

 • De relatie tussen zorgaanbieder en consument / patiënt is uniek en bezit een bepaalde intimiteit, respect en vertrouwen. MIJNvitaliteit kan het fysieke contact tussen patiënt en behandelaar niet vervangen, maar wel efficiënter en effectiever maken. Het aantal behandelingen neemt met het gebruik van de eConsult toepassing af. ‘Blended’ behandelen, waarbij de zorg voor een gedeelte in de behandelkamer en daarnaast op afstand via eConsult wordt gegeven, heeft bovendien als effect dat de overgebleven bezoekmomenten waardevoller voor patiënten worden. 

 

 www.mijnvitaliteit.org en www.hidashhi.nl 

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner