MKB & Technofonds Flevoland

Als bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en marktconforme geldleningen.

De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven. Er is veel kennis en ervaring in huis om uw plannen te beoordelen. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk indien gericht advies of begeleiding nodig is.

MKB & Technofonds heeft als opdracht de regionale, Flevolandse economie te stimuleren. Daarvoor worden middelen ingezet die verkregen zijn van Europese Unie, regionale- en rijksoverheden en de Flevolandse Rabobanken. Het werkgebied van beide fondsen is dan ook geheel Flevoland met uitzondering van de gemeente Zeewolde voor Technofonds.

MKB Fonds Flevoland is gericht op investeringen in de traditionele MKB bedrijven, met uitzondering van horeca, detailhandel en consumentgerichte bedrijven. Technofonds Flevoland investeert in innovatieve technostarters in bijvoorbeeld ICT sector, life-science en in de medische- en biotechnologie en in bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken.
Uitgesloten zijn bedrijven die zich bezighouden met verbetering en marktbewerking van agrarische- en visserijproducten. Omdat de fondsen nieuwe investeringen financieren worden schuldsaneringsaanvragen afgewezen.

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner