MKB & Technofonds Flevoland

MKB & Technofonds Flevoland

Wanneer bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend kapitaal in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en langlopende geldleningen.

De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven. Er is veel kennis en ervaring in huis om uw plannen te beoordelen. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid netwerk indien gericht advies of begeleiding nodig is.
Lees meer.

Beheer Flevoland Participaties B.V.

Beide fondsen worden beheerd door Beheer Flevoland Participaties B.V. (BFP BV). Deze BV levert directie- en beheerwerkzaamheden voor investeringsfondsen. Naast het beheer van deze eigen fondsen beheert BFP ook andere Flevolandse fondsen zoals het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF) van BV De Aanjager. Met ingang van 1 februari 2016 heeft BFP tevens het beheer van de leningenportefeuille van het Economisch Development Board Almere (EDBA) overgenomen.

Aanvraag / intake

Participeren is deelnemen. Participeren houdt in dat wij rechtstreeks deelnemen in een bedrijf via een emissie van aandelen.

Naar aanvraagformulier

Businessplannen

Er zijn er tal van bedrijven actief die u kunnen helpen met het opstellen van een goed businessplan, maar u kunt natuurlijk ook zelf een ondernemersplan opstellen.

Hieronder kunt u een voorbeeld businessplan downloaden en voor uw eigen situatie gebruiken.

Voorbeeld businessplan Meer over businessplannen

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner