Email disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mogelijk beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beheer Flevoland Participaties BV, niet toegestaan. Beheer Flevoland Participaties BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Beheer Flevoland Participaties B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Beheer Flevoland Participaties BV (KvK 39063137) voert de directie over MKB Fonds Flevoland BV (KvK 39081301) en Technofonds Flevoland BV (KvK 39071638). Daarnaast beheert Beheer Flevoland Participaties de leningenportefeuille van de Economic Development Board Almere (EDBA) en van de Aanjager BV.

 

 

 

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner