Disclaimer

Er is de grootst mogelijke aandacht besteed aan de teksten op deze website. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie 100% correct en volledig is. Het is onmogelijk transmissiefouten uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de teksten op deze website als ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, dan wel voor gebruik van deze informatie of het niet beschikbaar zijn van deze website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waar naar wordt verwezen. Iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade geleden ten gevolge van een link op een andere website die verwijst naar deze website of een link op deze website die verwijst naar andere websites wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

Beheer Flevoland Participaties BV behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Beheer Flevoland Participaties BV de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner