Businessplan

Er zijn er tal van bedrijven actief die u kunnen helpen met het opstellen van een goed businessplan, maar u kunt natuurlijk ook zelf een ondernemersplan opstellen. Een model ondernemersplan kunt u downloaden op onze website.

Als de fondsmanager uw businessplan positief beoordeelt wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Zijn beide partijen enthousiast, dan zullen meerdere gesprekken en onderzoeken volgen. Uiteraard zullen wij uw bedrijf en het product ter plekke bekijken en beoordelen. Indien partijen in principe tot overeenstemming komen zal een voorlopig voorstel tot participatie worden gedaan. Daarbij zullen de voor participatiemaatschappijen gebruikelijke (markt)voorwaarden in acht worden genomen.

Vervolgens zal de fondsmanager aan de investeringscommissie van het fonds voorstellen een participatie in uw bedrijf goed te keuren. Deze investeringscommissie, bestaande uit twee personen, moet unaniem akkoord gaan met de participatie.

Indien dit alles met goed gevolg is gepasseerd, kan de daadwerkelijke participatie plaats vinden door het opstellen en ondertekenen van een participatieovereenkomst, een overeenkomst van geldlening en het beschikbaarstellen van aandelenkapitaal via een notariële akte. Mogelijk zullen de statuten van uw bedrijf  gewijzigd moeten worden. Een overzicht van de hoofdlijnen waaraan de statuten moeten voldaan kunt u elders op deze website downloaden. De kosten van het opstellen van de overeenkomsten komen voor uw rekening.

Printversie
Lettergrootte Groter Kleiner