Aanvraag/intake

MKB & Technofonds Flevoland - foto-keukentafel-medium

Participeren is deelnemen. Participatie houdt in dat wij rechtstreeks deelnemen in een bedrijf via een emissie van aandelen. Het aandelenbelang dat MKB of Technofonds Flevoland heeft in een bedrijf, is altijd een minderheidsbelang. De participatie is altijd een combinatie van de verwerving van aandelen en de verstrekking van een geldlening.
Een participatie aanvraag kan worden ingediend bij de directeur/fondsmanager door het toesturen van een businessplan. Het businessplan wordt beoordeeld op:

 • Haalbaarheid (product, markt, financieel)
 • Werkgelegenheid
 • Groei en innovatie
 • Managementkwaliteiten
 • Exitmogelijkheden
 • Passendheid binnen de bestaande portfolio

De branches waarin de fondsen niet zullen investeren zijn: horeca, detailhandel, wapensector, tabaksindustrie, visserij en akkerbouw.

Voor meer informatie kijk in onze brochure, te downloaden onderaan deze pagina.

Meer informatie over businessplannen

Wij werken met modelcontracten voor de participaties. Als er kans bestaat dat uw bedrijf en wij met elkaar in zee zullen gaan zullen wij u deze modelcontracten toesturen, zodat u kennis heeft van wat wij gebruikelijk zijn vast te leggen in een participatieovereenkomst. Onderaan deze pagina vindt u het PDF document waarin de hoofdlijnen van onze contracten zijn opgenomen.

Samenwerking

Er wordt nauw samengewerkt met informal investors en andere partijen, zoals bijvoorbeeld andere participatiemaatschappijen. Hierdoor is het mogelijk om samen voor een hoger bedrag te participeren.

De fondsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Als lid van de NVP hechten wij veel waarde aan een goed functionerende participatiemarkt in Nederland. In de in 2016 geactualiseerde gedragscode is vastgelegd vanuit welke principes wij als lid van de NVP werken en waarvoor wij staan. U kunt hier de NVP gedragscode downloaden.

Aanvraag/Intakeformulier

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 1.  
 2.  
   

Downloads

Lettergrootte Groter Kleiner